Thước đo độ cao moorewright http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Tue, 18 Feb 2020 08:42:15 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Thước đo độ cao đồng hồ MOORE & WRIGHT MW 195-60 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-60-0.html Thước đo độ cao đồng hồ MOORE & WRIGHT MW 195-60
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dải đo: 0-600mm
Độ chia: 0,01mm
Kích thước đế: 180x120mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-60-0.doc
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-60-0.html
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-60-0.doc
7.000.000 VND
Thước đo độ cao đồng hồ MOORE & WRIGHT MW 195-60 ]]>
Mon, 15 Oct 2012 21:35:42 +0700 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-60-0.html
Thước đo độ cao điện tử MOORE & WRIGHT MW 191-30DAB http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-191-30dab.html Thước đo độ cao điện tử MOORE & WRIGHT MW 191-30DAB
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dải đo: 0-300mm
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Độ chính xác: ± 0,04mm / 0,0015”
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-191-30dab.doc
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-191-30dab.html
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-191-30dab.doc
7.500.000 VND
Thước đo độ cao điện tử MOORE & WRIGHT MW 191-30DAB ]]>
Mon, 15 Oct 2012 21:41:27 +0700 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-191-30dab.html
Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT MW 190-30 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-30.html Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT MW 190-30
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dải đo: 0-300mm
Độ chia: 0,02mm
Kích thước đề: 125x85mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-30.doc
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-30.html
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-30.doc
2.550.000 VND
Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT MW 190-30 ]]>
Mon, 15 Oct 2012 21:11:47 +0700 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-30.html
Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT MW 190-50 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-50-anh-0-500mm0-02mm.html Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT MW 190-50
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dải đo: 0-500mm
Độ chia: 0,02mm
Kích thước đề: 170x110mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-50-anh-0-500mm0-02mm.doc
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-50-anh-0-500mm0-02mm.html
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-50-anh-0-500mm0-02mm.doc
4.200.000 VND
Thước đo độ cao cơ khí MOORE & WRIGHT MW 190-50 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 17:20:00 +0700 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-co-khi-moore-wright-mw-190-50-anh-0-500mm0-02mm.html
Thước đo độ cao điện tử MOORE & WRIGHT MW 195-30DDL http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-30ddl.html Thước đo độ cao điện tử MOORE & WRIGHT MW 195-30DDL
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dải đo: 0-300mm
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Kích thước đế: 125x85mm
Xuất xứ: China
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-30ddl.doc
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-30ddl.html
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-30ddl.doc
7.000.000 VND
Thước đo độ cao điện tử MOORE & WRIGHT MW 195-30DDL ]]>
Mon, 23 Nov 2015 10:36:48 +0700 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-30ddl.html
Thước đo độ cao điện tử MOORE & WRIGHT MW 195-60DDL http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-60ddl.html Thước đo độ cao điện tử MOORE & WRIGHT MW 195-60DDL
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dải đo: 0-300mm
Độ chia: 0,01mm / 0,0005”
Kích thước đế: 180x120mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-60ddl.doc
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-60ddl.html
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-60ddl.doc
11.900.000 VND
Thước đo độ cao điện tử MOORE & WRIGHT MW 195-60DDL ]]>
Mon, 15 Oct 2012 21:30:48 +0700 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dien-tu-moore-wright-mw-195-60ddl.html
Thước đo độ cao đồng hồ MOORE & WRIGHT MW 195-30 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-30.html Thước đo độ cao đồng hồ MOORE & WRIGHT MW 195-30
Hãng sản xuất: MOORE & WRIGHT – Anh
Dải đo: 0-300mm
Độ chia: 0,01mm
Kích thước đế: 125x85mm
Xuất xứ: Anh
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-30.doc
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-30.html
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-30.doc
4.100.000 VND
Thước đo độ cao đồng hồ MOORE & WRIGHT MW 195-30 ]]>
Mon, 15 Oct 2012 21:37:17 +0700 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-dong-ho-moore-wright-mw-195-30.html
Thước đo độ cao Moore & Wright MW191-60DBA http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-moore-wright-mw191-60dba.html Thước đo độ cao Moore & Wright MW191-60DBA
Hãng sản xuất: Moore & Wright
Xuất xứ: China
Dải đo: 0-600mm (0-24")
Độ phân giải: 0.01/0.0005”
Cấp chính xác: ± 0,04mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-moore-wright-mw191-60dba.doc
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-moore-wright-mw191-60dba.html
http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-moore-wright-mw191-60dba.doc
11.000.000 VND
Thước đo độ cao Moore & Wright MW191-60DBA ]]>
Mon, 15 Oct 2012 21:18:34 +0700 http://thuocdodocao-moorewright.sieuthithietbido.com/thuoc-do-do-cao-moore-wright-mw191-60dba.html